Het motto van onze school is: ‘Ik kan het!’

Wij zijn een openbare school die toegankelijk is voor alle leerlingen met een cluster 3 indicatie. Kenmerkend voor het openbaar onderwijs is het respectvol en betrokken openstaan voor verschillende levensbeschouwingen van mensen. Wij willen dat onze leerlingen een zo volwaardig mogelijke plek, passend bij hun mogelijkheden, in de samenleving verwerven. Wij willen bereiken dat onze leerlingen zo zelfstandig mogelijk door het leven kunnen gaan en zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Daarom werken we voortdurend aan de zelfredzaamheid van de leerlingen. Wij leggen het accent op alle vaardigheden die nodig zijn bij het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij, gericht op wonen, werken of een zinvolle dagbesteding. 

Ons motto is ‘Ik kan het!’ 

Dit motto houdt in dat wij onze leerlingen, waar het mogelijk is, zelf dingen laten doen en laten ontdekken en dat we pas hulp geven als het echt nodig is. Wij willen leerlingen laten ervaren dat ze, passend bij hun mogelijkheden, dingen echt zelf kunnen om van daaruit zelfvertrouwen op te bouwen.

Belangrijke uitgangspunten voor ons werk zijn:

Vrijheid
Dit houdt voor ons in dat je jezelf kunt zijn zonder anderen en jezelf te schaden, jezelf kunt ontwikkelen, ruimte geeft en neemt en je mening mag uiten, waarbij je openstaat voor de mening van anderen.

Respect
Dit houdt voor ons in dat je elkaar niet moedwillig kwetst en de ander in zijn waarde laat. Je respecteert en accepteert elkaars mening.

Wij verwachten van ouders dat ook zij deze uitgangspunten respecteren. Wij hebben de ouders nodig om ons doel en tegelijkertijd hun doel te realiseren. Ouders zijn onze partners en daarom willen we veel investeren in een goede afstemming met hen.

Jaarkalender


   Bekijk de hele jaarkalender >

Informatie

Informatie

We zijn momenteel bezig met het bijwerken van deze informatiepagina, we streven ernaar om deze pagina zo snel mogelijk beschikbaar te maken. In de tussentijd nodigen we u uit om onze nieuwe website te...