De medezeggenschapsraad

Zoals werknemers in een bedrijf mee kunnen beslissen over hun bedrijf in de ondernemingsraad, zo kunnen werknemers in het onderwijs dat ook: in de medezeggenschapsraad (MR). Maar omdat onderwijs een zaak is van leraren en ouders, bestaat de medezeggenschapsraad op scholen uit leraren en ouders. De SO Van Voorthuysen/Herenwaard VSO heeft een MR van acht leden, vier personeelsleden en vier ouders.

De medezeggenschapsraad bespreekt alle zaken die de school betreffen. De MR is dan ook bij de wet geregeld: de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) van 1 januari 2007. Bij veel beslissingen op school, zoals over het financieel beleid, onderwijskundige zaken, doelen, huisvesting, veiligheid op school, is de instemming of het advies van de MR noodzakelijk. Zo staat het in de wet.

Een goede schooldirectie kan dan ook niet zonder een goede medezeggenschapsraad. Samen maken zij het beleid van de school, een beleid waarbij ook de ouders betrokken zijn.

De MR SO van Voorthuysen/Herenwaard VSO

De MR vergadert verschillende keren per schooljaar. Bij iedere vergadering wordt de directie uitgenodigd om de algemene gang van zaken op school te bespreken. Ook wordt gevraagd het beleid en eventuele beleidsvoornemens toe te lichten. De directie op zijn beurt legt de MR alle stukken voor waarvoor hij de instemming of het advies van de MR nodig heeft. Zo probeert de MR te komen tot een open en kritische dialoog met de directie waar alle ouders, leerlingen en personeelsleden van onze school baat bij hebben.

Onze MR bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter:
Corine Verschoor (voorzitter) (SO)

Secretaris:
Resie Valster (VSO)

Personeel:
Agnes Lancee (SO)
Luann Roosenburg (VSO)

Ouders:
Seher Kilic
Peter Kranenburg
Najiba Behar
Marianne Huizer


De vergaderingen van de MR zijn openbaar voor ouders en personeelsleden. U bent altijd welkom om een vergadering bij te wonen.

De notulen van de MR zullen na vaststelling worden beveiligd gepubliceerd op de website. Klik op de link.

Voor alle verdere inlichtingen en vragen kunt u mailen naar mr@herenwaard.nl of bel naar de school, tel. 010-4836535.

Jaarkalender


   Bekijk de hele jaarkalender >

Informatie

Zelfstandigheid

Op VSO Herenwaard staat het stimuleren van de zelfstandigheid van leerlingen centraal. De school helpt leerlingen bij het ontwikkelen van vaardigheden die ze nodig hebben om zo zelfstandig mogelijk te...