De Dr. A. van Voorthuysenschool is een school voor speciaal en voortgezet speciaal
onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (SO en VSO ZMLK).
Er is een locatie voor speciaal onderwijs (SO) voor leerlingen van 4 tot maximaal 14 jaar
en een locatie voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor leerlingen van 12 tot
maximaal 20 jaar. Deze locatie noemen we VSO Herenwaard.

 


Webdesign: De Geus Internet VSO Herenwaard maakt deel uit van de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs