Parro

Op onze school maken we gebruik van Parro ten behoeve van de oudercommunicatie. Via school ontvangt u de link en de informatie die u nodig hebt om hier op in te loggen. 
Via Parro blijft u op de hoogte van alle berichten die de school deelt, leuke nieuwtjes uit de klas van uw zoon/dochter, de schoolagenda en een mogelijkheid tot melden van absentie. 

Jaarkalender


   Bekijk de hele jaarkalender >

Informatie

Zelfstandigheid

Op VSO Herenwaard staat het stimuleren van de zelfstandigheid van leerlingen centraal. De school helpt leerlingen bij het ontwikkelen van vaardigheden die ze nodig hebben om zo zelfstandig mogelijk te...