Een nieuwe leerling aanmelden

VSO Herenwaard is een openbare school die toegankelijk is voor alle leerlingen met een geldige indicatie, de toelaatbaarheidsverklaring VSO ZML.

We adviseren u een afspraak met ons te maken om onze school vrijblijvend te bezoeken. Neemt u voor het maken van een afspraak contact op met  de afdelingsleider leerlingzorg. We vertellen u dan hoe we werken en laten u dit ook in de praktijk zien. U kunt dan de sfeer van onze school proeven. Spreekt onze aanpak u aan, dan kunt u uw kind bij ons aanmelden. U kunt uw kind pas aanmelden als u van de Commissie voor Indicatiestelling een beschikking heeft ontvangen.

Wij zijn een openbare school die toegankelijk is voor alle leerlingen met een cluster 3 indicatie (leerroute 2,3,4,5). Als school hebben wij een regio functie. Wij stimuleren onze leerlingen tot het leiden van een zo zelfstandig mogelijk leven waarin ze op passende wijze deelnemen aan de maatschappij. Wij helpen ze een eigen plek te verwerven in de samenleving, passend bij hun mogelijkheden.

 

PROCEDURE BIJ OVERAANMELDING

Als er meer leerlingen worden aangemeld dan er geplaatst kunnen worden, werken we met wachtlijsten. Er wordt dan voorrang gegeven aan de leerlingen die vanuit onze eigen so locatie doorstromen.
Overige aanmeldingen worden geplaatst op volgorde van aanmelding en de beschikbaarheid in de passende groep of leerroute.

Wanneer een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van een leerling niet op tijd afgegeven is, kunnen wij deze leerling helaas niet toelaten. Voor het openbaar onderwijs is een respectvolle en betrokken houding naar verschillende levensbeschouwingen belangrijk en kenmerkend.

Op de volgende groepen hebben we dit aantal beschikbare plaatsen:

Leerroute 2: 0

Leerroute 3: 0

Leerroute 4/5: 0


Webdesign: De Geus Internet VSO Herenwaard maakt deel uit van de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs