Een nieuwe leerling aanmelden

We adviseren u een afspraak met ons te maken om onze school vrijblijvend te bezoeken. Neemt u voor het maken van een afspraak contact op met  de afdelingsleider leerlingzorg. We vertellen u dan hoe we werken en laten u dit ook in de praktijk zien. U kunt dan de sfeer van onze school proeven. Spreekt onze aanpak u aan, dan kunt u uw kind bij ons aanmelden. U kunt uw kind pas aanmelden als u van de Commissie voor Indicatiestelling een beschikking heeft ontvangen.

Verbrede toelating
Wij mogen ook leerlingen met een MG-beschikking (meervoudig gehandicapt) plaatsen. We willen dat ons onderwijsaanbod zo goed mogelijk aansluit bij de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Daarom hebben we met de Tyltylschool en de Willeboerschool afgesproken dat we leerlingen met een MG-beschikking samen zullen bespreken. In dit gesprek bekijken we op welke school we deze leerling het best kunnen helpen. De gegevens van leerlingen met een MG-beschikking bespreken we in de plaatsingsadviescommissie. In deze commissie bepalen we welke school het onderwijsaanbod kan leveren dat het best aansluit bij de leerling.


Webdesign: De Geus Internet VSO Herenwaard maakt deel uit van de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs