Leerlingen voorbereiden op een zelfstandige toekomst

Doel van ons onderwijs is de leerlingen voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijke toekomst op het gebied van wonen en werken. Het accent in de onderbouw ligt nog op cognitieve vakken zoals taal en rekenen; hoe langer de leerling op school zit, hoe meer de aandacht verschuift naar meer praktijkgericht onderwijs. Zo werken alle leerlingen in de middenbouw gedurende twee dagdelen praktijkgericht. Hierbij krijgen de leerlingen onderwijs in tuinieren, bakken, koken, schoonmaken, zedemo en creatieve werkzaamheden. Lezen, schrijven, rekenen en andere leervakken maken nog steeds deel uit van ons onderwijsaanbod. Het gaat hierbij dan vooral om de praktische toepassing van deze vaardigheden.

In de mentorgroepen hebben we de richtingen groen, wasserij en horeca. Zo assisteren de leerlingen van de horeca bij het verzorgen van diverse cateringen.

De leerlingen nemen vanaf de middenbouw deel aan de groepsstage. Een groep van zes leerlingen werkt dan onder dagelijkse begeleiding van een medewerker van de school in een bedrijf bijvoorbeeld in een winkel. Als de leerling tijdens de groepsstage laat zien dat hij zelfstandig kan werken, gaan we op zoek naar een individuele stageplaats. Hier is het opdoen van werkervaring het belangrijkste doel. Aan het einde van hun schoolloopbaan worden alle leerlingen begeleid bij het zoeken van zelfstandig of begeleid werk.

Jaarkalender


   Bekijk de hele jaarkalender >

Informatie

Informatie

We zijn momenteel bezig met het bijwerken van deze informatiepagina, we streven ernaar om deze pagina zo snel mogelijk beschikbaar te maken. In de tussentijd nodigen we u uit om onze nieuwe website te...