Leerlingen voorbereiden op een zelfstandige toekomst

Doel van ons onderwijs is de leerlingen voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijke toekomst op het gebied van wonen en werken. Het accent in de onderbouw ligt nog op cognitieve vakken zoals taal en rekenen; hoe langer de leerling op school zit, hoe meer verschuift de aandacht  naar meer praktijkgericht onderwijs. Zo werken alle leerlingen in de middenbouw gedurende twee dagdelen praktijkgericht. Hierbij krijgen de leerlingen onderwijs in tuinieren, bakken, koken, schoonmaken, zedemo en creatieve werkzaamheden. Lezen, schrijven, rekenen en andere leervakken maken nog steeds deel uit van ons onderwijsaanbod. Het gaat hierbij dan vooral om de praktische toepassing van deze vaardigheden.

In de praktijkgroepen hebben we de richtingen groen, wasserij en horeca. Zo assisteren de leerlingen van de horeca bij het verzorgen van diverse cateringen.

De leerlingen nemen vanaf hun 16e jaar deel aan de groepsstage. Een groep van zes leerlingen werkt dan onder dagelijkse begeleiding van een medewerker van de school in een bedrijf bijvoorbeeld in een winkel. Als de leerling tijdens de groepsstage laat zien dat hij zelfstandig kan werken, gaan we op zoek naar een individuele stageplaats. Hier is het opdoen van werkervaring het belangrijkste doel. Aan het einde van hun schoolloopbaan worden alle leerlingen begeleid bij het zoeken van zelfstandig of begeleid werk.

Om de leerlingen te stimuleren ook buiten de schooltijden contact met elkaar te hebben organiseren we een keer per jaar een discoavond.


Webdesign: De Geus Internet VSO Herenwaard maakt deel uit van de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs