Het motto van onze school is: ‘Ik kan het!’

Hiermee willen we uitdrukken dat we onze leerlingen het gevoel willen geven dat ze dingen doen die ze ook echt beheersen. Wij zijn een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen. Onze leerlingen hebben door hun beperking moeite met het leerprogramma van het reguliere onderwijs.

Wij bieden hen een aangepaste en op hun ontwikkelbehoeften toegesneden leeromgeving. Hiermee helpen we hen het maximale uit hun mogelijkheden te halen. Wij leggen veel nadruk op het leren van sociale redzaamheid en sociale vaardigheden. Daarnaast besteden we veel aandacht aan schoolse vaardigheden zoals lezen en rekenen.

Op het VSO werken we aan de voorbereiding op werken, vrije tijd en wonen.

Lees verder >

Informatie

Zelfstandigheid

Op VSO Herenwaard staat het stimuleren van de zelfstandigheid van leerlingen centraal. De school helpt leerlingen bij het ontwikkelen van vaardigheden die ze nodig hebben om zo zelfstandig mogelijk te...

Samenwerking

VSO Herenwaard ziet ouders als partners in het onderwijs en streeft naar een goede samenwerking. De school investeert in goed contact en duidelijke communicatie met ouders. Ouders worden betrokken bij...

Praktijkgericht onderwijs

VSO Herenwaard biedt praktijkgericht onderwijs aan om leerlingen voor te bereiden op een succesvolle toekomst. Naast cognitieve vakken zoals taal en rekenen, krijgen leerlingen de kans om praktische vaardigheden...