Woensdag - National Institute of Education

Vandaag stonden er weer twee bezoeken gepland. De eerste naar het National Institute of Education (NIE) en de tweede naar het United World College (South East Asia).

NIE

Het bezoek aan het het NIE was veelbelovend, een instituut op de enorme campus van Singapore. Een groot universiteitscomplex waar zelfs de buschauffeur in verdwaalde. Hier Zou een spreekster ons vertellen over de onderwijssituatie van Singapore en hoe de inclusie hiervan verloopt. Gevolgd door een blinde professor die vanuit zijn visie spreekt over verschillende toepassingen van apps binnen het onderwijs.

Echter hield de eerste spreekster, wiens naam me helaas ontschoten is, een betoog van anderhalf uur aan de hand van een Powerpoint met te veel tekst. Een eenzijdig verhaal dat behoorlijk langdradig was. Gelukkig was ik niet de enige die deze mening aangedaan was. Maar om toch de inhoud kort samen te vatten, het had namelijk best in tien minuten gepast, ging haar presentatie over Singapore voor en na 2004. Het onderwijs dan, uiteraard.
De visie van Singapore dat iedereen deel uit maakt van de samenleving kreeg een stem door de Prime Mininster Lee die in 2004 de Vision of Inclusive Society propageerde. Dit is ook voor het Speciaal Onderwijs een keerpunt geweest voor Singapore. 
Sinds 2005 is er jaarlijks een budget van 12 miljoen beschikbaar voor het S.O. 20% van de leerkrachten moet opgeleid zijn voor het S.O. waaronder Special Need Officers. 
De volgende spreker zou meer inhoud geven over de plannen.

Na deze dame kwam Professor Wong Meng Ee die vanuit zijn eigen beperking (blind) op de universiteit is komen werken aan de toekomst van het (speciaal) onderwijs van Singapore.
Wong vertelde dat Singapore werkt aan een samenleving die verandert naar een technologische society. Aangezien Singapore van zichzelf geen natuurlijke bronnen heeft, is het de techologie vanuit de mens die exportwaarde heeft. Vanuit dit oogpunt is technologie binnen het onderwijs een speerpunt, zo ook in het Speciaal Onderwijs.
Hiervoor zijn 3 Masterplans ontwikkeld in verschillende tijdspaden.
- 1997 - 2002: Werken aan infrastructuur en vaardigheden van ICT
- 2003 - 2008: Uitdenken van de integratie in klassen
- 2009 - 2014: ICT in curriculum, pedagogische inzet en verbeterd leren
Het laatste deel van zijn presentatie bestond uit het onderdeel Assitive Techology, Ondersteunende Technologie. Hierbij zijn verschillende apps ontzettend belangrijk, maar belangrijk is dat kennis ervan bij de gebruikers (in dit geval de leerkrachten) voldoende ontwikkeld is. Dit laatste is echter nog niet het geval.
Wong presenteerde een vorm van Photo-Text to Speech dat hij zelf gebruikt bij het 'lezen' van verschillende teksten uit bijvoorbeeld tijdschriften. Een bestaande technologie die op telefoons beschikbaar is. 

Hiermee kwam er een eind aan een lange zit, maar kon er nog wel heerlijk geluncht worden op de campus. Hierna vertrok de bus richting de United World School, welke in het volgende verslag te lezen is.

Naar het overzicht

Webdesign: De Geus Internet VSO Herenwaard maakt deel uit van de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs