Wat doet de ouderraad?

Onze school kent een ouderraad. De ouderraad heeft een huishoudelijk reglement waarin hun verantwoordelijkheden beschreven staan. Een van de doelen is zoveel mogelijk ouders te betrekken bij de school. De ouderraad praat en denkt mee met het schoolteam over alle zaken die direct met uw kind te maken hebben. De ouderraad int het geld voor het schoolfonds, waarmee activiteiten ter ondersteuning van het onderwijs betaald worden. Dit geld wordt besteed aan het sinterklaasfeest, kerstviering, eindfeest, afscheidscadeautjes voor schoolverlaters.


Webdesign: De Geus Internet VSO Herenwaard maakt deel uit van de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs