Staking 12 september 2018

Informatie rondom staking 12 september voor de groepen MB1 en MB2,

Op woensdag 12 september 2018 gaan medewerkers uit het primair onderwijs in Zuid-Holland en Zeeland een dag staken.

Een deel van het personeel  is van plan om op 12 september te gaan staken.  

Hierdoor kunnen wij op die dag geen onderwijs bieden aan alle groepen.

Conform het draaiboek van het BOOR bestuur betekent het dat een aantal groepen die dag niet kan draaien en dat uw kind niet naar school kan komen.

Omdat we u tijdig informeren, gaan we ervan uit dat u opvang kunt regelen voor uw kind.

Mocht dit echter niet het geval zijn, wilt u dit dan tijdig doorgeven aan de Teamleider Leerlingzorg, Mandy de Jong (m.dejong@herenwaard.nl), zodat wij een passende plek voor uw zoon/dochter kunnen vinden.

Leraren, schoolleiders, schoolbestuurders en andere medewerkers uit het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs maken zich nog steeds ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. De afgelopen maanden hebben leraren, vakbonden en de werkgeversorganisatie hier aandacht voor gevraagd aan de politieke partijen in Den Haag. Het kabinet heeft vervolgens een aantal toezeggingen gedaan, maar die zijn helaas nog onvoldoende om het lerarentekort in het onderwijs voldoende aan te pakken.

De werkgevers en werknemers in het primair onderwijs willen de aandacht van de politiek hierop blijven vestigen. De vakbonden organiseren daarom estafetteacties. De scholen uit Friesland, Groningen en Drenthe hebben op 14 februari het ‘stokje’ doorgegeven aan de scholen in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. De leraren in die provincies hebben op 14 maart gestaakt. Vervolgens hebben de leraren in Noord-Brabant en Limburg het werk op 13 april neergelegd. Daarna waren op 30 mei de leraren in Overijssel en Gelderland aan de beurt. Op 12 september gaan de scholen in onze provincie de estafette afmaken.

Wij betreuren het als ouders last hebben van deze staking. Helaas is het nodig om actie te voeren, zodat we in de toekomst ook goed onderwijs kunnen blijven geven aan uw kind(eren).

De werkdruk in het primair en speciaal onderwijs is hoog. Uit onderzoek blijkt dat 1 op 4 leraren rondloopt met burn-outklachten. Gelukkig krijgen de scholen nu wel extra geld om die werkdruk aan te pakken, maar de salarissen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs zijn nog steeds relatief laag. De werkgevers- en werknemersorganisaties hebben onlangs een cao kunnen afsluiten waarmee leraren een mooie salarisverhoging krijgen, maar hun salaris blijft nog steeds achter bij salarissen van mensen met vergelijkbare beroepen, zoals leraren in het voortgezet onderwijs.

Mede hierdoor zijn de afgelopen jaren veel leraren gestopt of uitgevallen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort, dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien. Dat betekent dat we niet meer altijd een vervanger kunnen vinden als een leraar ziek is. Als dit zo doorgaat betekent het straks ook dat we niet meer kunnen garanderen dat we voor elke klas een leraar kunnen vinden. Daarnaast is het geld dat de scholen krijgen voor het organiseren van het onderwijs nog steeds onvoldoende.

Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. Wij vragen om uw begrip en steun voor deze staking. De toekomst van het onderwijs is in gevaar. Daar moet echt iets aan gebeuren, zodat de kinderen op onze school kunnen blijven rekenen!

Bij vragen kunt u contact opnemen met school.

Met vriendelijke groet,

Team VSO Herenwaard

 

Naar het overzicht

Jaarkalender


   Bekijk de hele jaarkalender >

Informatie

Zelfstandigheid

Op VSO Herenwaard staat het stimuleren van de zelfstandigheid van leerlingen centraal. De school helpt leerlingen bij het ontwikkelen van vaardigheden die ze nodig hebben om zo zelfstandig mogelijk te...