Word lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Stichting BOOR!

Lees HIER de oproep voor de GMR van BOOR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr)
van BOOR is op zoek naar nieuwe leden. Ben je benieuwd
of dit iets voor jou is? Lees dan deze folder over de rol en
verantwoordelijkheid van de gmr. Wat heeft de gmr aan
jou, maar ook: wat heb jij aan de gmr. We zetten feiten
en cijfers op een rij, je leest wat gmr-leden Jan Sluimer,
Mieke van den Berg en Martijn Groenewegen vinden van
hun rol in de gmr én we ontkrachten twee hardnekkige
mythes. Zodat je na het lezen met overtuiging kunt
zeggen: dat is echt iets voor mij!

BOOR verzorgt al het openbaar basis-,
voortgezet en speciaal onderwijs in Rotterdam.
We zijn dus een grote organisatie, met bijna
4.000 medewerkers, meer dan 100 schoollocaties en meer dan 30.000 leerlingen. De
drie onderwijssectoren basisonderwijs (po),
voortgezet onderwijs (vo) en (voortgezet)
speciaal onderwijs (so/vso) hebben elk een
eigen gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. In de gmr staan onderwerpen
op de agenda die alle of een meerderheid
van de scholen binnen de sector aangaan.

Naar het overzicht

Webdesign: De Geus Internet VSO Herenwaard maakt deel uit van de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs