VSO Herenwaard ontvangt ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding

VSO Herenwaard ontvangt ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding

De staatssecretaris van SZW heeft ESF-subsidie toegezegd aan de gemeente Rotterdam, die als
centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Rijnmond voor schooljaar 2016-2017 een aanvraag
heeft ingediend voor PrO en vso. Voor VSO Herenwaard betekent dit een ESF-subsidie van ruim
€167.000.
VSO Herenwaard investeert de extra ESF-middelen in arbeidstoeleiding en duurzame
arbeidsinpassing / arbeidsintegratie van de eigen leerlingen vanaf het derde leerjaar. De ESF-
middelen worden gebruikt om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren
met up-to- date praktijkvakken binnen vier verschillende sectoren. Horeca, Dienstverlening, Groen en
Wasserij.
Europees Sociaal Fonds
Het ESF is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan
werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers. Voor Nederland is
ongeveer 500 miljoen ESF-subsidie gereserveerd voor de periode 2014-2020. De subsidie wordt
verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio's in Nederland.
Het kabinet streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen optimaal te laten participeren in de
samenleving, zo ook op de arbeidsmarkt. Jongeren uit het PrO en vso ondervinden echter
uiteenlopende belemmeringen bij het verkrijgen van een baan. Voor deze jongeren is een integrale
benadering en een soepele overgang van school naar werk van groot belang. Ze hebben echter extra
ondersteuning nodig om een plek op de arbeidsmarkt te verkrijgen en vervolgens ook te behouden.
De ESF-subsidie is een financiële stimulans om hier nog beter invulling aan te geven.

Naar het overzicht

Webdesign: De Geus Internet VSO Herenwaard maakt deel uit van de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs