Vragenlijst voor kwaliteitsverbetering

Wij proberen altijd ons onderwijs en de leerlingbegeleiding te verbeteren. Daarbij is ook uw mening belangrijk. Daarom vragen wij u een vragenlijst in te vullen. Wij gebruiken de (anonieme) gegevens om het verder verbeteren te bespreken van de kwaliteit van ons onderwijs en de leerlingbegeleiding te bespreken. Ook de mening van personeel wordt via een vragenlijst digitaal geïnventariseerd, terwijl aan de tevredenheid van de leerlingen, schriftelijk of in gesprekken aandacht wordt geschonken. Dat is afhankelijk van de school.

Voor het invullen hebt u ongeveer 20 minuten nodig.

1. Invullen per computer: U kunt per computer invullen tot en met vrijdag 25 april 2014.
2. Ouders die deze uitnodiging digitaal ontvangen kunnen onderstaande link aanklikken. Krijgt u deze uitnodiging op papier dan moet u de link overtypen (let bij het overnemen op de kleine letters en hoofdletters).

Vul hier de vragenlijst in

Invullen is verder gemakkelijk en vergt geen bijzondere computerkennis. Achter de stellingen die u leest, vinkt u het antwoord van uw keuze aan. Denk niet te lang na bij het aankruisen van uw mening. Meestal geeft uw eerste gedachte het beste uw mening weer. Voordat u de digitale versie afsluit en verzendt, wordt u gevraagd uw tevredenheid uit te drukken in een rapportcijfer dat u de school geeft. Als u dat wil, kunt u ook een opmerking typen aan het eind van de vragenlijst. Als u de laatste vragen hebt beantwoord, verstuurt u de vragenlijst automatisch door op het laatste blad op “vragenlijst verzenden” te klikken.

Tussentijds uit het programma gaan en later doorgaan waar u gebleven bent, is niet mogelijk. Dat heeft te maken met de anonimiteit van de invuller. Als u tussentijds uit het programma gaat, moet u opnieuw vooraan beginnen met invullen.

Hartelijk dank en succes bij het per computer invullen van de vragenlijst. We hopen met uw mening ons voordeel te kunnen doen. De brief is ook op onze website te vinden, u hoeft dan alleen op de link te klikken!

Met vriendelijke groeten,

T. Kuijs, bovenschools directeur SO/VSO openbaar onderwijs Rotterdam.
Diddy Haasnoot, schoolleider/directeur van VSO Herenwaard SO van Voorthuysen Herenwaard VSO

Naar het overzicht

Webdesign: De Geus Internet VSO Herenwaard maakt deel uit van de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs