Tweedaagse staking donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020

Beste ouder(s), verzorger(s),


Op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari 2020 gaan medewerkers uit het basis, so/vso, en
voortgezet onderwijs staken.
Het personeel op VSO Herenwaard is van plan om op 30 en 31 januari 2020 voor een groot deel te gaan staken. Hierdoor kunnen wij niet de verzorging en de veiligheid bieden die nodig zijn voor de leerlingen.
Conform het draaiboek van het BOOR bestuur betekent het dat de school die dag geheel gesloten
blijft en dat uw kind niet naar school kan komen.
Omdat we u voor de kerstvakantie, op 20 december 2019, al geïnformeerd hebben, gaan we ervan uit dat u tijdig opvang heeft kunnen regelen voor uw kind.
Medewerkers uit het onderwijs maken zich ernstig zorgen over de positie van het onderwijs in
Nederland. Deze staking gaat dan ook niet alleen om hogere salarissen voor de medewerkers maar ook om het kunnen handhaven van kwalitatief goed onderwijs. Daarvoor is het dan ook van belang dat er voldoende en bekwaam personeel is en dat er aandacht is voor de hoge werkdruk.
Door middel van deze staking tweedaagse wil het onderwijsveld dan ook een duidelijk signaal
richting politiek afgeven in de verwachting dat er ook vanuit de politiek oplossingsgericht gedacht
blijft worden.
Een landelijke staking binnen het basis, so/vso en voortgezet onderwijs geeft aan dat de problemen breed ervaren worden.
Wij betreuren het als ouders last hebben van deze staking. Helaas is het nodig om actie te voeren, zodat we in de toekomst ook goed onderwijs kunnen blijven geven aan uw kind(eren). En dat het onderwijs ook weer aantrekkelijk wordt voor mensen om te kiezen voor een baan in het onderwijs.


Bij vragen kunt u contact opnemen met Job Dallau, locatiedirecteur VSO Herenwaard

Naar het overzicht

Webdesign: De Geus Internet VSO Herenwaard maakt deel uit van de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs