Stand van zaken - corona

Hallo allemaal,


Op dit moment is het team druk bezig om te puzzelen, voorafgaand aan de
persconferentie die premier Rutte en minister de Jonge op 23 februari zullen
geven. We zijn erg benieuwd naar de mededelingen die zij zullen doen,
rondom het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs.
We houden rekening met 3 verschillende opties:
*Optie 1:
We blijven doorgaan op de ingeslagen weg.
(noodopvang en werken in de branches)
*Optie 2:
We gaan volledig open.
(alle leerlingen kunnen weer “normaal” naar school)
* Optie 3:
We gaan deels open. (1,5 meter moet in acht genomen worden)
(iedere lln komt minimaal 2 dagen in de week naar school. De groepen, de
branches en groepsstages zijn half bezet, zodat we zoveel mogelijk de 1,5
meter kunnen bieden)
We zullen u in de vakantie, via deze mail en de social media kanalen, op de
hoogte houden over de beslissing die genomen zal worden.
Uiteraard brengt iedere optie ook weer een hoop vragen boven.
We blijven er alles aan doen om de veiligheid van eenieder zoveel mogelijk te
garanderen. Helaas blijkt dat in de praktijk soms lastig.
(In de gangen worden mondkapjes gedragen, meerdere keren per dag worden
de handen gereinigd, er is extra schoonmaak van deurklinken, lichtknoppen
etc)
We vertrouwen dan ook op het feit dat we dit samen doen en u, samen met
ons, zorgt voor de veiligheid.
Heeft uw zoon/dochter klachten? Heeft u twijfels? Neem contact op met de
GGD, uw huisarts of met school.
Geniet van de vakantie! Hopelijk met mooi weer, zodat iedereen lekker naar
buiten kan, voor bijvoorbeeld een wandelingetje of een momentje in de zon.
Met vriendelijke groet,
Namens het team van VSO Herenwaard,
Christina, Gitte, Job & Mandy

Naar het overzicht

Webdesign: De Geus Internet VSO Herenwaard maakt deel uit van de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs