Staking 6 november - update

 

Betreft: onderwijsstaking 6 november 

Beste ouders/verzorgers,Woensdag 6 november is de school gesloten. 

 

 

Zoals u wellicht gehoord heeft in het nieuws is er op woensdag 6 november een landelijke staking uitgeroepen door de Onderwijsbonden. 

 

Met grote zorg zien wij de tekorten aan leerkrachten en ander personeel in het (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs toenemen. Dit vormt een serieuze bedreiging voor de kwaliteit van het onderwijs, met name in de grote steden. Van iedereen wordt juist in deze tijd van tekorten veel gevraagd. Wij willen dat dit mooie vak aantrekkelijk blijft, zodat de tekorten zullen verdwijnen en de kwaliteit van het onderwijs hoog kan blijven.

 

Het college van bestuur van stichting BOOR, waar onze school onder valt, ondersteunt het doel van de actie. 

 

Een groot gedeelte van het team gaat deze dag staken en actievoeren om de eisen kracht bij te zetten. Hierdoor is er op die dag te weinig personeel aanwezig om het onderwijs door te kunnen laten gaan.

 

Wij hopen dat u als ouder/verzorger ouders deze actie ook onderschrijft en op woensdag 6 november uw kind(eren) thuis kunnen houden of elders onderbrengen. Alleen als uw kind niet thuis kan blijven of u geen opvang kan vinden, dan kunt u bellen naar school. Wij zullen dan samen met u zoeken naar een oplossing. 

 

Het gaat om het behoud van goed onderwijs voor onze kinderen.
Team VSO Herenwaard

Naar het overzicht

Webdesign: De Geus Internet VSO Herenwaard maakt deel uit van de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs