Staking 6 november

Lees hier de brief over de staking van 6 november 2019.

 

Betreft: staking 6 november


Beste ouder(s), verzorger(s),

Op woensdag 6 november gaan in heel Nederland, ook in Rotterdam, medewerkers uit het
onderwijs een dag staken.
We gaan op korte termijn bekijken of de leraren op onze school meedoen aan de staking van
6 november. Op basis daarvan kunnen we bekijken of we de school op die dag geheel of
gedeeltelijk open kunnen houden. U hoort zo snel mogelijk wat dat voor u en uw kind(eren)
betekent.
Waarom staken?
Wij willen goed onderwijs voor alle kinderen. Maar op dit moment staat dat erg onder druk. Er
melden zich weinig studenten aan bij de pabo’s. Het ziekteverzuim in het onderwijs is hoog
en groeit. Het lerarentekort wordt steeds groter en de leerkrachten raken op. Wij willen dat
het kabinet geld vrijmaakt voor een fatsoenlijk salaris, voldoende collega’s en minder
werkdruk. Daarom komen wij op 6 november in actie.
Wij vragen om uw begrip en steun voor deze staking. De toekomst van het onderwijs is in
gevaar. Daar moet echt iets aan gebeuren, zodat de kinderen op onze school kunnen blijven
rekenen!


Vriendelijke groet,

Het team van VSO Herenwaard

Naar het overzicht

Webdesign: De Geus Internet VSO Herenwaard maakt deel uit van de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs