Nieuws vanuit het bestuur

Op 1 augustus zijn wij, Huub van Blijswijk en Didier Dohmen, begonnen als nieuwe leden van het college van bestuur van stichting BOOR. Momenteel bezoeken wij alle scholen van BOOR, waaronder ook de school van uw kind. Tijdens deze bezoeken hebben wij veel enthousiaste en betrokken medewerkers en ouders ontmoet. We zien goede en bijzondere ontwikkelingen op de scholen en zijn hier erg van onder de indruk.

Financieel gezien zijn het zware tijden in ons land en iedereen kan dat voelen. Met minder geld moeten we meer doen en dit geldt ook voor BOOR. Afgelopen periode hebben wij hard gewerkt aan ons BOOR Jaarplan 2014 Samenwerken aan onderwijskwaliteit. De financiële consequenties daarvan zijn in de begroting vastgelegd en deze ligt momenteel ter goedkeuring bij de gemeente. Wij blijven inzetten op het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs. Onze scholen moeten de beste scholen worden. We hebben vertrouwen in die toekomst.

Door u regelmatig op deze manier te informeren, willen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen BOOR. Als u actief invloed wilt uitoefenen op het beleid van BOOR of de school, kunt u lid worden van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. Meer informatie daarover kunt u vinden op www.boorbestuur.nl/medezeggenschap. De komende periode is het versterken van de medezeggenschap van ouders, leerlingen en personeel één van onze prioriteiten.

Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over wat wij doen. Dit doen wij door het opstellen van jaarplannen, tussentijdse rapportages en jaarverslagen, maar ook door het verspreiden van ons magazine. Deze verantwoordingsstukken en het magazine kunt u vinden op www.boorbestuur.nl. Op de website vindt u ook algemene informatie en nieuwsberichten. Heeft u een vraag aan ons? Neem dan gerust contact met ons op via info@stichtingboor.nl.

Rest ons nog u en uw kind(eren) een gezond en leerzaam 2014 toe te wensen.

Huub van Blijswijk, voorzitter college van bestuur

Didier Dohmen, lid college van bestuur

Bestuur VSO Herenwaard

Naar het overzicht

Webdesign: De Geus Internet VSO Herenwaard maakt deel uit van de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs