Informatie opening tot aan de zomer

Geachte ouders/verzorgers,

 

In de afgelopen tijd is er in de media veel gesproken over het wel of niet opengaan van het Voortgezet Onderwijs.

Ons bestuur heeft, voor de sector SO-VSO, lang nagedacht over de juiste keuze. (Zie deze bijlage)

Uiteraard is iedere keuze een afweging, waar voor iedere leerling positieve en negatieve factoren aan vast zitten.

BOOR, ons bestuur, heeft besloten dat iedere school vrij is in de keuze die zij maken, afgestemd met de bovenschoolse directie. 

Wij, als VSO Herenwaard, hebben samen met de andere scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs binnen de sector SO-VSO besloten om niet anders gaan draaien, dan wij momenteel doen.

De onrust die het volledig openstellen zou veroorzaken, voor de periode van 6 weken (tot de zomervakantie) is niet in balans met de opbrengsten die alle wisselingen zullen gaan opleveren.

Wanneer er voor uw zoon/dochter zwaarwegende omstandigheden zijn om dit wel aan te passen, dan gaan wij daarover uiteraard met u in gesprek. U kunt dan contact opnemen met m.dejong@herenwaard.nl of via het telefoonnummer van school.

 

Namens het MT van VSO Herenwaard,

 

Christina, Gitte, Job & Mandy

 

Naar het overzicht

Webdesign: De Geus Internet VSO Herenwaard maakt deel uit van de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs