GMR-lid gezocht


Ben jij enthousiast, betrokken en nieuwsgierig?
Dan zoeken wij jou!
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor het speciaal en
voortgezet speciaal onderwijs (gmr so/vso) heeft vacatures en zoekt
ouders en medewerkers die hart hebben voor medezeggenschap.
Bij de gmr gaat het over onderwijskwaliteit, personeelsbeleid, financiën en
het meerjarenbeleid van BOOR.
Bij de gmr denk, praat en besluit je mee over zaken die alle of een
meerderheid van de so/vso scholen aangaat.
Bij de gmr doet je stem ertoe en maak jij het verschil!
Goed om te weten
• De gmr bestaat uit 8 personeelsleden en 8 ouderleden.
• Vergadert in de regel 1 keer per maand op de Schiekade 34.
• Lidmaatschap van een mr is niet nodig voor kandidaatstelling!
• De nieuwe leden starten in september 2019 en blijven tot het einde van het
schooljaar lid.
Meld jij je aan?
Je kunt je kandidaat stellen door vóór 7 juni 2019 een e-mail te sturen naar
marianne.devries@stichtingboor.nl. Graag ontvangen we in een mail je persoonsgegevens
en de school waaraan je verbonden bent. Als er na 7 juni meer kandidaten dan vacatures
zijn, zullen wij verkiezingen organiseren. T.z.t. zullen wij je daarover informeren.
Meer weten?
Voor meer informatie kunt u terecht bij onderstaande leden van de verkiezingscommissie:
Rita Iwaz, ouderlid, telefoonnummer: 06 49016005
Floor Slavenburg, personeelslid, telefoonnummer: 06 15284284
Martin Slooff, secretaris en ouderlid, telefoonnummer: 06 24170323
Op intranet en de website van BOOR zijn de agenda’s en notulen van de gmr-vergaderingen
in te zien (zie: https://www.boorbestuur.nl/default.asp?page=-Gmr-so/vso&pid=189).

Naar het overzicht

Webdesign: De Geus Internet VSO Herenwaard maakt deel uit van de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs