Aankondiging tweedaagse staking donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari 2020

Hierbij kondigen wij de tweedaagse onderwijsstaking van de personeelsleden aan op
donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari 2020. Landelijk is er opgeroepen tot een nationale
staking op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 in het basis, so/vso en voortgezet onderwijs.
Het afgelopen jaar hebben er in het onderwijs landelijke estafette stakingen plaats gevonden. Met
alle acties is er aandacht gevraagd voor de hoge werkdruk in het onderwijs en het verschil in salaris
tussen basis- en speciaal onderwijs aan de ene kant en het voortgezet onderwijs aan de andere kant.
De acties van de aangekondigde tweedaagse staking richten zich op structurele investeringen in het
onderwijs.
Om u alvast in de gelegenheid te stellen om tijdig opvang te regelen, sturen we u deze
vooraankondiging. Op het moment dat wij meer informatie hebben hoe de staking uitgevoerd zal
worden en wat dat betekent voor de school berichten wij u nader. Op dit moment voert ons bestuur
gesprekken met andere schoolbesturen, we wachten op de uitkomst. Alle so/vso scholen volgen het
draaiboek van onze sector.
We hopen op uw begrip en medewerking!

Namens het hele team,
Job Dallau
Locatiedirecteur
VSO Herenwaard

Naar het overzicht

Webdesign: De Geus Internet VSO Herenwaard maakt deel uit van de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs