Aankondiging staking 15 maart 2019

Aankondiging stakingsdatum vrijdag 15 maart 2019

 

Rotterdam, 4 februari 2019


Beste ouders/verzorgers,

Met deze brief kondigen wij een mogelijke onderwijsstaking van de personeelsleden aan op vrijdag 15 maart. Landelijk is er opgeroepen tot een nationale stakingsdag op vrijdag 15 maart in het gehele onderwijsveld, dus zowel het basis, speciaal, middelbaar en hoger onderwijs.

Het afgelopen jaar hebben er in het onderwijs landelijke estafette stakingen plaats gevonden. Met alle acties is er aandacht gevraagd voor de hoge werkdruk in het onderwijs en het verschil in salaris tussen basis- en speciaal onderwijs aan de ene kant en het voortgezet onderwijs aan de andere kant.

Er zijn in het regeerakkoord wel extra middelen toegezegd om de werkdruk te verlagen en de salarissen te verhogen, maar nog veel te weinig en bovendien komt het grootste deel daarvan pas in 2021 vrij en dat is veel te laat.

Om u alvast in de gelegenheid te stellen om tijdig opvang te regelen, sturen we u deze aankondiging. Uiterlijk 2 weken voor die tijd ontvangt u de definitieve informatie of de staking doorgaat en wat dit betekent voor de school. Alle so/vso scholen volgen het draaiboek van onze sector.

We hopen op uw begrip en medewerking!Namens het hele team,

Naar het overzicht

Webdesign: De Geus Internet VSO Herenwaard maakt deel uit van de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs