Leren in de praktijk

Onze missie is om leerlingen voor te bereiden op zelfstandige deelname aan de maatschappij, vooral op het gebied van werk. Stages spelen een belangrijke rol binnen het curriculum van VSO Herenwaard.

Leerlingen leren het meest effectief door praktijkervaring op de werkplek. Na het voltooien van interne stage (interne stage) en groepsstages, en het ontwikkelen van voldoende arbeidsvaardigheden, kunnen ze in aanmerking komen voor individuele stages. Het streven is om dit goed af te stemmen, maar niet elke leerling krijgt direct een individuele stageplaats vanwege verschillende factoren zoals werkhouding, gedrag, reisvaardigheid en beschikbaarheid van geschikte plaatsen.

Doel van de stage: Stage is bedoeld om te leren werken. Leerlingen lopen minimaal 1x per week stage, leren omgaan met collega's en leidinggevenden, zelfstandig taken uitvoeren en raken vertrouwd met bedrijfsregels. Het doel wordt schriftelijk vastgelegd na overleg tussen een stagecoördinator en begeleider van het bedrijf of de instelling en kan worden aangepast aan de omstandigheden.

Duur van de stage: We streven naar minstens acht keer over een periode van acht weken. Na deze periode vindt een evaluatie plaats om te bepalen of de stage wordt voortgezet.

Factoren die de stageduur beïnvloeden:

  • De ontwikkeling van de stagiair
  • Mogelijkheid van een vaste baan
  • Beschikbaarheid van stageplaatsen
  • Oriënterende versus beroepsgerichte stages
  • Alternatieve mogelijkheden voor de stagiair

Jaarkalender


   Bekijk de hele jaarkalender >

Informatie

Informatie

We zijn momenteel bezig met het bijwerken van deze informatiepagina, we streven ernaar om deze pagina zo snel mogelijk beschikbaar te maken. In de tussentijd nodigen we u uit om onze nieuwe website te...