We hebben een paar handige links verzameld

Stichting BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam.

Stichting Meedoen in Rotterdam ondersteuning aan schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar uit Rotterdamse gezinnen, die moeten rondkomen van een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.

Lesco is het landelijk expertisecentrum en wil  een stuwende, vernieuwende, professionele en betrokken kracht voor het Speciaal Onderwijs zijn.

Scoor zijn ervaren leerkrachten met expertise op het gebied van leerlingen met gedragsproblemen en motorische, somatische of verstandelijke beperkingen, praktische ondersteuners binnen het basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs.


Websites voor cognitieve vaardigheden

Klok:

http://www.klokrekenen.nl/

Van alles:

http://tools.teachwithatouch.nl/#

Rekenen:

http://www.sommenmaker.nl 

Taaloefeningen (lingo):

http://oefenen.nl/programma/oefen_lingo

Verhaalsommen:

http://www.redactiesommen.nl/

Spelling:

http://www.juf-hannah.nl/spelling.html

Rekenuitleg: 

http://www.sommenfabriek.nl/

Oefenen met rekenen:

https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-8


Webdesign: De Geus Internet VSO Herenwaard maakt deel uit van de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs